Опис програми

Метою освітньої програми є підготовка фахівця-аналітика, який має знання з різних аспектів економічної діяльності, володіє сучасними інформаційними технологіями і техніками моделювання, як ефективними інструментами підтримки ухвалення рішень і прогнозування їх наслідків.

Навчання за програмою дозволяє отримати знання з теоретичних і прикладних економічних дисциплін, опанувати технології математичного і комп’ютерного моделювання та інформаційні технології, забезпечує здатності професійно застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові та спеціальні знання.

Особливістю програми є врахування специфіки бакалаврської підготовки студентів за різними спеціальностями, що підсилює її популярність серед бакалаврів неекономічних спеціальностей. Навчання ґрунтується на використанні сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, презентацій, дистанційних курсів, case-studies, ігрових методів тощо.

Програма включає цикли дисциплін: загальноосвітні — сучасні економічні теорії, професійна іноземна мова, світова економіка і глобалізація, господарське право, тощо; інструментальні — менеджмент проєктів, імітаційне моделювання, прикладна економетрика, вебпрограмування, інтелектуальні системи аналізу даних, моделювання ланцюгів постачань; прикладні — актуарні розрахунки, е-комерція, фінансовий менеджмент, податки та податкова політика та інші.

До основних фахових компетентностей освітньої програми належать здатності критично мислити та генерувати нові ідеї; займатися інноваційною діяльністю; застосовувати сучасні інформаційні технології й економіко-математичні методи та моделі для дослідження економічних та соціальних процесів, управління економічною діяльністю та розв’язання комплексних економічних завдань; обґрунтовувати управлінські рішення, оцінювати можливі ризики, наслідки управлінських рішень; планувати й розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Працевлаштування

Кваліфікація економіста-аналітика дає можливість випускникам займати різні посади на підприємствах та в організаціях, виконувати аналітичну роботу з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій. Поєднання знань у галузі економіки, навичок моделювання та комп’ютерної підготовки розширює можливості працевлаштування. Випускники мають можливість продовжити навчання за програмою підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності «Економіка». У ході навчання студенти можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за різними програмами академічного обміну (Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Programme тощо). Зокрема в них є можливість пройти навчання (англійською мовою) у межах проєкту Erasmus+ в Університеті Барселони (Іспанія), а також стати учасниками програми Прямої мобільності (Mobility Direct) і щорічної Міжнародної літньої школи — в Університеті м. Лодзі (Польща).

Освітньо-професійна програма

Educational and professional program

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний екзамен з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з прикладної економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний екзамен з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з прикладної економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний екзамен з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з прикладної економіки (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з прикладної економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з прикладної економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з прикладної економіки (письмово)
Диплом магістра