Опис програми

Головна задача підготовки маркетологів — надання знань і навичок для подальшої бізнес- і наукової кар’єри. Крім отримання загальної гуманітарної та економічної освіти з інформаційних систем, теорії економіки і фінансів, обліку й аудиту, маркетингу і менеджменту тощо, студенти одержують знання й уміння в областях: маркетингові дослідження, маркетингові політики товару, ціни, збуту і комунікацій, логістика і товарознавство, ситуаційний аналіз, поведінка споживачів, стратегічний, фінансовий, кадровий, міжнародний і рекламний маркетинг-менеджмент, етика бізнесу і розвиток кар’єри.

Магістри з маркетингу можуть працевлаштуватися за такими посадами: комерційні керівники і помічники керівників підприємств та їх підрозділів, керівники відділу маркетингу, профільні маркетологи (зі збуту, досліджень, зовнішньоекономічної діяльності, PR, рекламі та інш.), маркетолог-аналітик, маркетолог-менеджер зі стратегічного й операційного планування, комерційний, збутовий і виробничий логістик, фінансовий маркетолог, соціально-політичний маркетологом, PR-технолог, маркетинг-аудитор, комерційний посередник. Також випускники магістратури можуть продовжувати працювати над науковою кар’єрою в аспірантурі.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з маркетингу (письмово)
Вступний іспит з іноземної мови
Диплом бакалавра
Фаховий екзамен з маркетингу (письмово)
Вступний іспит з іноземної мови
Диплом бакалавра
Фаховий екзамен з маркетингу (письмово)
Вступний іспит з іноземної мови
Диплом магістра
    Я маю
Фаховий екзамен з маркетингу (письмово)
Вступний іспит з іноземної мови
Диплом бакалавра
Фаховий екзамен з маркетингу (письмово)
Вступний іспит з іноземної мови
Диплом бакалавра
Фаховий екзамен з маркетингу (письмово)
Вступний іспит з іноземної мови
Диплом магістра