Опис програми

Доктор філософії з прикладної фізики та наноматеріалів набуває таких загальних та фахових компетентностей: знання сучасного стану, тенденцій розвитку і найвагоміших нових наукових досягнень в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, а також у суміжних галузях; навички ефективного практичного застосування методів аналізу та математичного моделювання з використанням комп’ютерних технологій в практичній роботі та дослідженнях; формулювання наукових задач та планування стратегій їхнього розв’язання з можливістю інтеграції знань з різних наукових сфер та застосуванням системного підходу в практичній діяльності; об’єктивне оцінювання наукових результатів; здатність використовувати отримані знання та навички для розробки і забезпечення працездатності сучасних систем в різноманітних конкретних сферах прикладної фізики та фізики наноматеріалів.

Освітньо-наукова програма

 

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.