• Проф. тест
 • Call-центр
 • Колесо фортуни
 • Питання та відповіді
 • Вступна кампанія
 • Про університет
 • Факультети
 • Напрями підготовки

Додатковий набір на навчання в аспірантурі

09 жовтня 2023 року Автор: Валерія Харченко

З 5 до 30 жовтня 2023 року триватиме третій етап прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Зокрема, передбачено такий графік:

 • прийом заяв і документів — 5–20 жовтня 2023 року; 
 • вступні випробування — 23–26 жовтня 2023 року;
 • надання рекомендацій до зарахування — 27 жовтня 2023 року;
 • виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб — до 29 жовтня 2023 року;
 • наказ про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб — 30 жовтня 2023 року;
 • навчання здобувачів освіти починається з 1 листопада 2023 року.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто надає оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус; 
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом магістра або спеціаліста), і копію додатка до нього;
 • копію документа, який містить реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку про це в паспорті);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см; 
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію.

Дослідницька пропозиція — це науковий текст обсягом до 5 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури, у якому обґрунтовує тематику майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених завдань тощо. Вимоги до дослідницьких пропозицій формують факультети/інститути відповідно до особливостей кожної спеціальності. 

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови;
 • презентації дослідницьких пропозицій за тематикою майбутнього наукового дослідження;
 • додаткового іспиту зі спеціальності (складають особи, які вступають до аспірантури на основі НРК7 з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі.

0