• Проф. тест
  • Call-центр
  • Колесо фортуни
  • Питання та відповіді
  • Вступна кампанія
  • Про університет
  • Факультети
  • Напрями підготовки

У Каразінському відкрито навчально-науковий інститут «Академія вчительства»

27 травня 2024 року Автор:

Розбудова української держави на демократичних та гуманістичних засадах вимагає кардинальних змін у системі педагогічної освіти. Формування нової освітньої системи відбувається на тлі євроінтеграційних процесів, відновлення духовних пріоритетів суспільства, зміни світоглядних орієнтацій, а також розширення громадянської і національної свідомості.

Важлива роль у розвитку демократичної української держави належить Учителю. Високі вимоги до вчителя відображають сутність його діяльності як інтегральної і соціально значущої у суспільстві. Сучасний учитель має бути свідомим суб’єктом педагогічного процесу і активним діячем соціального та наукового прогресу.

Саме тому особливого значення набуває проблема підвищення ефективності педагогічної освіти та розроблення концептуальних засад професійно-педагогічної діяльності.

Зважаючи на це, у Каразінському університеті було створено навчально-науковий інститут «Академія вчительства» — сучасний осередок розвитку педагогічної освіти в Україні.

Академія вчительства поєднує багаторічні традиції з інноваційними підходами до навчання та викладання.

У ній використовуються міждисциплінарні підходи, інтегруючи знання з різних галузей для підготовки універсальних і висококваліфікованих педагогів, що дозволить здобувачам освіти отримати всебічну освіту, яка відповідає сучасним вимогам ринку праці та освітнім стандартам.

Підготовка здобувачів освіти на базі навчально-наукового інституту «Академія вчительства» здійснюватиметься в межах галузі знань 01 Освіта.

Ми пропонуємо інноваційні освітні програми, які відповідають найвищим світовим стандартам.

Здобувачі освіти отримають можливість використовувати сучасні методи викладання та міждисциплінарні підходи, що дозволить їм стати універсальними спеціалістами у своїй галузі.

Навчання в Академії вчительства передбачає активне залучення студентів до практичної діяльності в найкращих педагогічних школах Європи та світу, що сприяє набуттю цінного міжнародного досвіду та професійних навичок, участь у міжнародних програмах обміну, практиках і стажуваннях.

Окрім цього, студенти можуть проходити очну практику в провідних закладах освіти Києва, Харкова й інших регіонів України, за кордоном, а також в органах державної влади і місцевого самоврядування.

Навчально-науковий інститут «Академія вчительства» Каразінського університету — це місце, де навчаються вчителі майбутнього, готові до викликів сучасної освіти і спрямовані на відновлення та розвиток України.

Приєднуйтеся Академії вчительства, і разом ми побудуємо яскраве освітнє майбутнє для нашої країни!

Контактна інформація

Електронна адреса: teachers@karazin.ua

0