Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Приборкання думки, ледь стримуваної, лекговажної, що спотикається де попало, — благо. Приборкана думка приводить до щастя

Будда

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Автоматизація та приладобудування
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Д З
Факультет комп’ютерних наук
біомедична електроніка та комп’ютерні системи
Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка
Д З
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
Д
Денна
З
Заочна