Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Змінитися не може ніхто, але стати кращим може кожен

Ернст Фейхтерслебен

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Аграрні науки та продовольство
агроменеджмент і цифрові технології в агробізнесі
Спеціальність: Агрономія
Д З
Навчально-науковий інститут екології
Д
Денна
З
Заочна