Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Мати власну думку можна лише в тому випадку, якщо знаєш, як її спростувати

Семюель Батлер

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління
Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
Д
Денна
З
Заочна