Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Переставши бути спірною, думка перестає бути цікавою

Вільям Гацліт

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Біологія
біологія та біохімія
Спеціальність: Біологія
Біологічний факультет
Д
Денна
З
Заочна