Опис програми

Особливості та конкурентні переваги програми полягають у набутті студентами знань і вмінь, а також формуванні та розвитку конкретних компетентностей для ефективного управління. Випускники освітньої програми володіють глибокими управлінськими та економічними знаннями, можуть формувати нове управлінське мислення, адекватне ринковим відносинам, аналізувати реальні економічні процеси та ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення, володіти комплексною системою економічного аналізу, загальнонаукових та спеціальних методів, професійними методиками та технологіями, необхідними для забезпечення ефективної управлінської діяльності.

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки» передбачає розвиток професійної компетентності для здійснення дослідницької та інноваційної діяльності у галузі управління та бізнес-адміністрування з урахуванням сучасних вимог економічного середовища. Вона спрямована на розвиток компетентностей керівників-практиків підприємств і організацій (окремих структурних та функціональних підрозділів), має практичну орієнтованість на реальний бізнес, лідерство, формування нових підходів до управління підприємствами і організаціями, їх інноваційність.

Програма розрахована на топменеджерів та власників бізнесу. Передбачає дуальну освіту (поєднання теоретичних знань та стажування в провідних вітчизняних і міжнародних компаніях). Дає глибоке розуміння функціонування бізнесу як єдиної системи та розуміння всіх операційних бізнес-процесів, надихає та відкриває нові можливості для особистісного росту та розвитку бізнесу.

Освітньо-професійна програма
 

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування)
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування)
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування)
    Я маю
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування)
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування)