Олександр Георгійович Каграманян

кандидат технічних наук, доцент

в. о. директора

imo@karazin.ua

Шановні абітурієнти!

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна підготовка фахівців для іноземних держав почалася з 1948 року. Навчально-науковий інститут міжнародної освіти здійснює освітню та наукову діяльність з метою забезпечення високого рівня підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства за різними спеціальностями на 24 факультетах університету.

За рішенням Вченої ради Каразінського університету в навчально-науковому інституті міжнародної освіти в 2023 році відкрито аспірантуру за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Мета освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» — забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної пiдготовки компетентних педагогічних і науково-педагогічних працівників нової генерації, здатних до ефективного здійснення інноваційної педагогічної й науково-дослідницької діяльності в царині освітніх, педагогічних наук на засадах дотримання норм академічної доброчесності з метою підвищення науково-освітнього потенціалу регіону і країни загалом, активізації інтеграції України в європейський і світовий освітній та науковий простір.