Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Потрібно бігти щодуху, щоб залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше

Льюїс Керрол

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Соціальна робота
соціальна робота
Спеціальність: Соціальна робота
Соціологічний факультет
Д
Денна
З
Заочна