Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Виховати людину інтелектуально, але не виховати її морально, — означає виростити загрозу для суспільства

Теодор Рузвельт

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Електрична інженерія
моделювання енергетичних систем та енергоефективність
Спеціальність: Теплоенергетика
Д З
Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики
Д
Денна
З
Заочна